AP (Advanced Placement) Nedir?

AP Programı, öğrencilere üniversite giriş düzeyinde dersler alarak, ileri düzeyde bir akademik deneyim kazanma imkanı sunar. AP Programı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kolej ve üniversitelerin kabul süreçlerinde değerli bir avantaj sağlar ve öğrencilere üniversite öncesi çalışmalarında öne çıkma fırsatı sunar. Öğrenci seçtiği AP derslerini alarak sınavlarına girer ve sertifikalar alır, sertifikasını aldığı her dersi üniversitede saydırarak tekrar almadan geçmiş sayılır. Yurt dışı üniversiteleri kadar yurt içi vakıf üniversitelerinden de indirimler ve burslar kazanma şansını yakalar.

AP Ne İşe Yarar?

Üniversite Hazırlığı: AP Programı’nda yer alan dersler, üniversite başlangıç seviyesinde derslerin lise müfredatı ile uygun olacak şekilde düzenlenmiş halidir. Bu sayede öğrenciler, üniversitede karşılaşacakları akademik zorluklara hazırlıklı olurlar ve daha güçlü bir temel oluştururlar.

Üniversite Kredisi ve Muafiyetler: Birçok üniversite, AP sınavlarından yüksek puan alan öğrencilere üniversite kredisi veya muafiyet imkânı tanır. Bu durum, öğrencilerin üniversitedeki ders yüklerini hafifletir ve maliyetlerini azaltır.

Yurt Dışı Üniversitelerine Kabul ve Burs: AP derslerinden alınan sertifikalar ile öğrencilerimiz Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), California Institute of Technology (Caltech), Yale gibi birçok başarılı üniversiteye başvurabilir ve kabul oranlarını önemli ölçüde artırabilirler. Aynı zamanda birçok burs olanağı kazanır ve burs başvurularında ön plana geçerler.

Yüksek Kaliteli Eğitim: AP dersleri, nitelikli öğretmenler tarafından işlenir ve daha ileri düzeydeki içerikleri kapsar. Bu şekilde öğrenciler, derinlemesine öğrenme deneyimi yaşarlar ve analitik düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerini geliştirirler.

Küresel Geçerlilik: AP Programı, dünya çapında tanınan ve kabul gören bir akademik programdır. AP sınavları, birçok ülkede geçerli olmakla birlikte öğrencilerin uluslararası alanda başarılarını kanıtlar.

AP Programı’nı Diğer Programlardan Ayıran En Önemli Özellik

AP Programı’nın en önemli özelliği, lise öğrencilerine üniversite başlangıç seviyesindeki dersleri alma imkânı sunmasıdır. Bu dersler lise müfredatına göre programlanmış ve ünitelendirilmiş bir sistemde sunulur ve öğrenci okulda gördüğü Türkçe konuları İngilizce olarak da gördüğü için kolay bir geçiş yaşar. AP Programı ders seçimlerinde öğrencilere esneklik tanır, öğrenci istek ve ilgi alanına göre ders seçimi yapabilmektedir.

AP derslerini alan öğrenciler sene sonunda AP sınavlarına girerek sertifikalar toplar, bu sertifikalar gelecek öğrenim hayatında ve iş hayatında büyük avantajlar sağlar. Bir lise öğrencisi aldığı AP dersinin sınavına lise hayatı boyunca her sene girebilir ve aldığı en yüksek notu geçerli saydırabilmektedir, bu da başarısızlık oranını azaltarak öğrenciye yeni imkanlar sağlamaktadır.

ŞEHİR’DE AP

Eskişehir Özel Şehir Koleji’nde AP, anaokulunda yarım gün İngilizce, ilkokulda ve ortaokulda CLIL dersleri, lisede ise Pre AP ve AP dersleri ile devam eder. Anaokulundan itibaren öğrenci İngilizce öğrenimine başlar, ilkokul ve ortaokulda CLIL dersleri ile matematik, hayat bilgisi, fen gibi dersleri Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak da görür.

Lise kademesinde ise 9. Sınıfta Uluslararası Pre AP sınıfında Pre AP Calculus, Pre AP English ve Pre AP Physics dersleri alarak 10. Sınıftan itibaren başlayacağı AP Programı’nın temellerini atar. 10 ve 11. Sınıfta seçtiği AP derslerini alarak sınavlarına girer ve 12.sınıfta sertifikalarını toplamış olarak uluslararası üniversitelere başvurular yapmaya başlar.

SAT (Scholastic Aptitude Test) Nedir?

SAT, Amerika ve Dünya’nın farklı yerlerinde üniversiteye giriş için kullanılan bir sınavdır. Bu sınav, lisans eğitimi için başvuran öğrencilerin matematik ve eleştirel okuma becerilerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Üniversite kabul sürecinde önemli bir rol oynar ve öğrencilerin üniversiteler tarafından değerlendirilmesinde bir faktör olarak dikkate alınır. Bu sınav, öğrencilerin matematik ve eleştirel okuma becerilerini ölçerken aynı zamanda problem çözme, analitik düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Üstelik, SAT puanları bazı burs ve mali destek programlarına başvururken de kullanılır ve öğrenciye ayrıcalıklar sağlar.

SAT Hakkında Genel Bilgiler

SAT sınavları ülkemizde 2023 itibari ile resmî sınav merkezlerinde online olarak düzenlenir ve yılda 6 defa uygulanır, başvurular http://sat.collegeboard.com/ sitesi üzerinden yapılır. SAT’den alınan sınav sonucu 2 yıl boyu geçerlidir ve sınavlara katılımda herhangi bir kısıtlama yoktur. Toplamda 1600 puan üzerinden değerlendirilen SAT sınavında geçme notu başvuru yapılacak olan kurumlara göre değişiklik göstermektedir.

Dijital Platformda SAT

Öğrenciler sınav günü, sınav olacakları kuruma, kendi tablet veya bilgisayarları ile gitmelidir ve SAT için gerekli programlar yüklenmiş olmalıdır. Online olarak düzenlenen SAT sınavı için kullanılacak cihazlar öğrencinin kendi sorumluluğundadır. 2023 yılı itibari ile yapılan değişiklikler doğrultusunda sınav 2 saat sürer. Okuma metinleri daha kısa olur ve matematik bölümünde, kurallara uygun olacak şekilde hesap makinesi kullanılabilir.

Şehir’de SAT

College Board tarafından akredite edilen Eskişehir Özel Şehir Koleji, Türkiye’deki sayılı sınav merkezlerinden biridir. SAT sınavına başvurmak için http://sat.collegeboard.com/ sitesinden okulumuzu seçebilir ya da bizi arayarak bilgi alabilirsiniz. Okulumuz, nitelikli sınav personelleri tarafından yönetilen modern ve rahat sınav merkezi ile öğrencilerimize uygun bir ortam sunmaktadır. Öğrencilerimize başarılı bir sınav deneyimi ve üniversite başvurularında rekabet avantajı sağlama konusunda siz de Şehir’in avantajlarından faydalanabilirsiniz.