Bütünsel Gelişim Programları

IEP

INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS

IEP; Eskişehir Özel Şehir Koleji Bünyesinde Uygulanan Uluslararası Eğitim Programıdır. Amacımız, öğrencilerimizin sınıf seviyeleri ve yaşlarına göre uluslararası platformlarda yarışmalar, projeler, etkinlikler ve birçok global işbirliklerinde yer almalarını sağlayarak dil gelişimi ve evrensel kişilik gelişimlerini desteklemektir. Dünyada söz sahibi olan; Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya ve birçok Avrupa Üniversiteleri’nden kabul alabilmeleri için uluslararası ölçütlerde ve standartlarda eğitim almaları adına öğrencilerimize fırsatlar sunmak;  öğrencilerimizi, eğitim kurumumuzda dünya standartlarını taşıyan akreditasyonlarla ve uluslararası eğitim yaşamı kalitesiyle buluşturmaktır. 

ADEKA

AKADEMİK DESTEK VE KARİYER PLANLAMA SİSTEMİ

ADEKA, çocukların gelişim dönemlerinin bireysel olarak ele alındığı; akademik, dil ve sosyokültürel gelişimlerinin planlanarak takip edildiği, profesyoneller tarafından bütünsel olarak desteklendiği bir uygulamadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin İngilizce ve Almanca dillerinde araştırma, sunum yapabilecek düzeye ulaşmasını hedefleyerek dünya ile iletişimde, yenilikleri keşfedip hayatına uyarlayabilen, küresel düşünebilen bireyler olmalarını destekliyoruz!

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Bütünsel Gelişim Programları

Özel Şehir Koleji’inde; yarının dünyasının elektronik devreler ve onların da üzerinde gömülü olan yazılımlarla şekilleneceği bilinciyle ilkokuldan lise yıllarına kadar tüm öğrencilere bilgisayarlara istediklerini yaptırabilecekleri kodlama eğitimi verilmektedir. Kodlama sürecini yönetebilen çocukların zaman içerisinde algoritmik düşünme becerisini geliştireceği ön görüsüyle teknoloji sınıflarında kodlama, 3D tasarım ve programlama temellerini atmaları sağlanmaktadır.

YARATICI ZİHİNLER İNOVASYON MERKEZİ

Amacı tüketen değil üreten bireyler yetiştirmek olan “Yaratıcı Zihinler İnovasyon Merkezi”, Özel Şehir Koleji bünyesinde bulunan öğrenci, mezun ve tüm çalışanların girişimlerine destek olan bir eğitim ve ön kuluçka merkezidir. Öğrencilerin Yaratıcı Zihinler ofisinde çalışarak ürün geliştirmeleri, üretmeleri, Start-Up kurup fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri; mentorluk hizmeti ile iş fikirlerini olgunlaştırmaları, uygulanacak eğitim programları ile yaratıcı fikirlerini projelendirmeleri ve hayata geçirmeleri amaçlanmaktadır. Şehir Ekosistemi, fikir aşaması ve erken dönem aşamalarında olan projelere, iş planının şekillendirilmesi, yapının network imkanlarından faydalanması ve proje fikirlerinin sağlıklı bir biçimde uygulanması adına mentorluk hizmeti vererek destek sağlamaktadır. Yaratıcı Zihinler İnovasyon Merkezi’nde yürütülen faaliyetler;

Ar-Ge Faaliyetleri

Girişimcilik

Patent Çalışmaları

Hibe, Teşvik ve Fon Programları

Start Up Eğitim ve Etkinlikler

Yaygınlaştırma Faaliyetleri

BootCamp Çalışmaları

STEM, STEAM, Maker Kültürü

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Bütünsel Gelişim Programları

Okulumuzda Anaokul, İlkokul, Ortaokul, Anadolu/Fen Lisesi öğrencilerimizin kullanımına uygun kapalı ve açık spor salonları mevcuttur. Modern dans ve halk dansları için özel dizayn edilmiş salonumuz bulunmaktadır. Beden eğitimi dersleri öğrencilerimizin çeşitli bedensel etkinliklerde ve spor dallarında temel becerileri kazanmalarını hedeflemektedir. Ders dışı etkinlikler, yarışmalar, kulüp çalışmalarıyla derslerde edinilen kazanımların pekiştirilmesi ve öğrencilerimiz tarafından yaşam stili haline getirilmesi desteklenmektedir. Spor programlarımızla temel amacımız öğrencilerimizin; fiziksel etkinlikleri sevmelerini sağlamak, temel motor becerilerini geliştirmelerini desteklemek ve bedensel sağlığı hayat boyu devam ettirmeleri için gereken alışkanlıkları kazanmalarını sağlamaktır.

GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK 

Sanattan beslenmeyen eğitimin eksik kalacağı bilinciyle öğrencilerimiz akademik derslerin yanı sıra görsel sanatlar ve müzik programlarıyla desteklenmektedir. Müzik programıyla; çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve merak uyandırmak, temel müzik bilgisiyle şarkı söylemeye, müzik aleti çalmaya istekli öğrenciler yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır. Görsel Sanatlar programlarında ise amacımız; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu/Fen Lisesi öğrencilerimizin kullanımına uygun görsel sanatlar atölyesinde öğrencilerimizin klasik eserleri ve yöntemleri öğrenmelerini desteklemek, görsel iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak, görsel okur yazarlık yeteneği kazanmaları için gerekli yönlendirmeleri yapmaktır.

Bütünsel Gelişim Programları