ULUSLARARASI SORUMLULUK VE İŞ BİRLİKLERİMİZ

ULUSLARARASI KARDEŞ OKUL

KARDEŞLİK, KÜLTÜREL PAYLAŞIMLAR VE DOSTLUK.
Eğitsel işbirliği olanaklarını araştırmak, tanışma ve buluşma, deneyimler ve düşüncelerin paylaşılması.

AIESEC ULUSLARARASI PROGRAMI

AIESEC, gençlerin uluslararası stajlar ve gönüllü projeler yoluyla liderlik potansiyellerini geliştirmelerini sağlayan küresel bir platformdur. 1948’de kurulan AIESEC, tamamen gençlik için gençlik tarafından yönetilen, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Program sayesinde, yurtdışından farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yaparak eğitim sistemimizin içerisinde ortak projeler yürütüyor ve bu sayede onlarla kültürler arası bağ kuruyoruz. Öğrencilerimizin okul yaşamlarının içerinde uluslararası arkadaşlıklar deneyimlemeleri ve paylaşımlar yaşamaları için fırsatlar sunuyoruz.

ERASMUS+

Tahmini bütçesi 26.2 milyar Euro’dur. Bu, önceki programa (2014-2020) kıyasla finansmanın neredeyse iki katıdır. 2021-2027 programı, sosyal içerik, yeşil ve dijital geçişler ve gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmeye güçlü bir şekilde odaklanıyor. Avrupa Eğitim Alanı, Dijital Eğitim Eylem Planı ve Avrupa Beceriler Gündemi’nde belirtilen öncelikleri ve faaliyetleri destekler.