ULUSLARARASI KATILDIĞIMIZ YARIŞMALAR

CARIBOU CONTESTS

Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur. Özel Şehir Koleji olarak öğrencilerimizin güncel müfredat ve deneme sınavları dışında farklı platformlarda ilgi ve yeteneklerini sergileyebilmelerine imkan sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası olarak düzenlenen matematik yarışmalarına katılmasını önemsiyoruz.

HIPPO

Hippo Dil Sınavı GateHouse Awards sponsorluğunda 20’den fazla ülkede uygulanan bir İngilizce sınavıdır. Hippo, İngilizce dili vasıtasıyla insanların ve kültürlerin bir araya gelmesini, kaynaşmasını ve diyalog kurmasını hedefler.

URFODU

URFODU Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatı’nın amacı 5-6-7-8-9-10.ve 11.sınıflarının öğrencileri arasında Matematik, Coğrafya, Biyoloji, Fizik, Kimya, İngilizce, Almanca dallarında bilgi seviyesinin tespit etmek öğrencilerin derin ve kalıcı modern bilgi oluşumunu sağlamak, ilgili branş alanlarında yönelimi artırmak, sahip oldukları temel bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, bilginin seviyesini tanımlamak ve yükseltmek, bireysel bilişsel faaliyetin sonucu olarak yeni bilgi, beceri ve yatkınlık becerisi elde etmesine imkan sunmak, kültürlerarası iletişim alanını geliştirmek ve zenginleştirmektir.

KANGURU MATEMATİK

Kanguru Matematik yarışması, bütün dünyada milyonlarca (6 milyondan fazla) öğrencinin katıldığı önemli ve prestijli uluslararası bir matematik organizasyonudur. Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer
etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

FIRST LEGO LEAGUE

Uluslararası katılımlı Lego Robotik turnuvası. FIRST ® LEGO ® League, gençleri erken yaşta STEM öğrenme ve keşfetme konusunda yönlendirir. Keşfeden Keşfetmeye ve ardından Meydan Okumaya kadar öğrenciler, STEM’in temellerini anlayacak ve yol boyunca öğrenme alışkanlıkları, kendine güven ve ekip çalışması becerileri geliştirirken becerilerini heyecan verici bir yarışmada uygulayacaklar. İLK ® LEGO ® Lig, eğlenceli heyecan verici Uygulamalı öğrenme yoluyla 4-16 * yaş arası Çocuklara bilim, teknoloji, mühendislik yapmalarına olanak (STEM) tanıtıyor Matematiği sevdiriyor. Dersler, öğrenciler, rehberlik, küresel bir robotik programı aracılığıyla gerçek dünya probleminde neden olacak ve eğitimin geleceğine ve birlikte daha iyi bir gelecek oluşturulmasına yardımcı olur.

SASMO

Gerçekçi ve yüksek standartlarla, SASMO yarışmaları öğrencilerin düşünme potansiyellerini genişletmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin SASMO’ya katılımları okuldaki matematik derslerinde ve daha Üst Düzey Düşünme Becerilerinde (ÜDDB) gelişmelerine yardımcı olacaktır.

OXFORD BIG READ

Oxford University Press, okulları okuma ve okuryazarlığı teşvik eden yıllık bir okuma ve yazma kampanyası olan Oxford Big Read Global’e katılmaya davet ediyor. 11. Düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı okuma yarışmasıdır. Öğrencilere okuma sevgisi aşılamak için daha da fazla çaba sarf eden yarışma, öğrencilere okumanın keyfini paylaşmayı ve yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik ederek özgüvenlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilere duygusal öz- düzenleme ve iyiliğin önemini göstererek, kültürlerarası yetkin vatandaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için onları yaratıcılık ve eleştirel düşünmeye sevk etmeye çalışıyor. Çağın gerekliliği olan dijital okuryazarlığı yarışmanın tüm evrelerine katarak ve öğretmenlerle birlikte ilk defa ebeveynleri de sürece dahil ederek iletişim ve işbirliği alanlarında öğrencilere birer rol model olmayı amaçlıyor.

GOETHE – INSTITUT FIT IN DEUTSCH

Fit in Deutsch sınavları, çocuklar ve gençlere yönelik bir Almanca sınavıdır. Almanca bilgisini teyit eden bu sınavlar, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin (GER) altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesine göre geçerli yetkinlik seviyesini belirlemektedir.

APMO

Pasifik Kıyı Bölgesindeki ülkeler için bir matematik yarışmasıdır. Matematiksel olarak yetenekli lise öğrencilerini keşfetmek, teşvik etmek ve meydan okumak. Bölge genelinde öğrenciler ve öğretmenler arasında dostane uluslararası ilişkiler ve işbirliğini teşvik etmek. Okul müfredatı ve uygulaması hakkında bilgi alışverişi için fırsatlar yaratmak. Katılımcı ülkelerde ve bölgenin diğer ülkelerinde olimpiyat türü etkinliklerle matematik katılımını teşvik etmek ve desteklemek.

WRO

Dünya Robot Olimpiyatı’nın amacı gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini artırmaktır. WRO ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini “düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ve aktiviteleri” düzenleyerek geliştirir. Asya kıtasında, sadece 12 ülke ile başlayan turnuvalar yaklaşık 90 ülkenin katılımıyla devam etmektedir. Türkiye’de 2014 yılından beri Bilim Kahramanları Derneği tarafından uygulanmaktadır.

SINGA MATH

SINGA MATH, öğrencileri ölçmek, ebeveynleri ve öğretmenleri, öğretme ve öğrenmeyi geliştirmeleri için değerli biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme verileriyle bilgilendirmek için standart olacak bir yapıdadır. Scholastic Trust Singapore Teachers’ Institute (STTI) ile SINGA MATH’in yanı sıra öğrencilerin matematikle ilgili kavram yanılgılarını teşhis etmek ve bu yanılgıları düzeltmek için dersler planlamak için Biçimlendirici ve Özet Değerlendirme verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda öğretmenlere eğitim sağlamak için ortaklık sağlar.