KATILDIĞIMIZ ULUSLARARASI PROJE VE ETKİNLİKLER

DESTINATION IMAGINATION (DI)

Gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Destination Imagination Türkiye çocukların ve gençlerin okulda, kariyerlerinde ve tüm yaşamlarında başarılı olabilmek için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmeyi amaç edinmiş kar amacı gütmeyen bir eğitim programıdır. STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme programını Türkiye’de uygulayan Destination Imagination Türkiye, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratmayı hedeflemektedir. Destination Imagination Türkiye sayesinde öğrenciler, Yaratıcı & Eleştirel Düşünme, Takım Çalışması Problem Çözme Risk Alma Proje Yönetimi, Sabır ve Özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmaktadır.

ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜLLERİ

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödülü, dünya çapında 130’dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren ve gençlerin akademi dışındaki başarılarının tanındığı ve kutlandığı yaygın bir eğitim ve öğrenim çerçevesidir. Bu etkinlikleri kalabalığın arasından sıyrılmak için kullanmanıza yardımcı olmak için Üniversite, bu etkinlikleri kapsayan ve deneyimlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olurken katılımınızın resmi olarak tanınmasına olanak tanıyan bir program olan Edinburgh Ödülü’nü oluşturmuştur.

ECO-SCHOOLS

Uluslararası nitelikte olup, 23 ülke ve toplam 7040 ilköğretim okulunda uygulanmaktadır. Amacı çocuklarda çevre bilincinin gelişmesini sağlamaktadır. Proje, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda yürütülmektedir. Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

MUN (MODEL UNITED NATIONS)

MUN kısaltması İngilizce “Model United Nations” kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir. Model United Nations kavramı Türkçe’de “Model Birleşmiş Milletler” anlamına gelmektedir. MUN; Birleşmiş Milletlerin öğrenciler seviyesindeki simülasyonudur. Okullardan öğrenci delegeler seçilir ve bu öğrenciler belli ülkeleri ve BM kurumlarını temsil ederler. Konferanslarda anadil İngilizcedir. Genellikle Birleşmiş Milletlerde bulunan komiteleri içerir. Farklı şehir ve ülkelerden delegeler katılmaktadır. Bu proje, başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Harvard ve benzeri saygıdeğer üniversiteler tarafından kabul görmektedir ve desteklenmektedir. Konferanslara hazırlık aşamasında yoğun bir çalışma sürecinden geçen öğrenciler, uluslararası ilişkiler, dünya sorunları ve güncel olaylarla ilgili detaylı bir araştırma içine girerler. Her konferansta temsil edecekleri farklı ülkelerin bakış açısıyla o sorunlara çözüm getirecek yasa tasarıları hazırlar ve
bunları haftalık çalışma saatlerinde tartışarak alıştırma yaparlar. Katıldıkları konferanslarda ise dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerle birlikte sorunlara getirdikleri çözümleri tartışarak, münazara ederek, diplomasinin taktiklerini kullanarak Birleşmiş Milletler çatısı altında önergeler hazırlarlar.

BİLGE KUNDUZ

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları artırırken
eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Etkinlik Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir. Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik (bilgisayar bilimi) konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır.

E-TWINNING

E-Twinning Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. e-Twinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler vb.) yönelik bir platform sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Komisyonunun öğrenme Programının ana hareket olarak başlatılan e-Twinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+’a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.