EĞİTİM FELSEFEMİZ

ÜNİVERSİTEYE GİDEN YOL BU ŞEHİR’DEN GEÇER!

Özel Şehir Koleji’nde bilgiyi kullanma ve üretmeyi en önemli değer olarak benimseyen, sevgi, saygı ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak uygulanan endüstri 4.0 çağdaş öğretim yöntemleri sayesinde, bireyin gelişimini üst düzeyde gerçekleştiren, içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, uluslararası düzeyde bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, en ileri teknoloji ile donatılmış ortamlarda öğrenme ilkesini, bilgi üstünlüğünü, araştırıcılığı, girişimciliği ve yaratıcılığı benimseyen öğrenciler yetiştirmek üzerine kurulu yapılandırmacı eğitim modelini benimsemekteyiz. Yapılandırmacı yaklaşıma göre, her birey öğrenme sürecinde aktif hale getirilmekte, kendini etkili ifade edebilmesi için desteklenmekte ve kritik düşünme becerileriyle problemlerini çözebilmesi için yönlendirilmektedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerimiz sınıfta yöntem çeşitliliğine giderek; problem çözmeye dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ve örnek olay incelemesi gibi çağdaş öğretim stratejilerine yer vermektedir.

Özel Şehir Koleji Anadolu/Fen Lisesi’nde gençlerin gelişimlerindeki en önemli unsurlar
şu şekilde tanımlanmaktadır:

  • Kişilik gelişimi için SPOR, SANAT ve KÜLTÜREL uğraşlar sahibi olmak,

  • İletişim gelişimi için birden fazla YABANCI DİLİ KONUŞUYOR olmak,

  • Kariyer gelişimi için YETERLİ AKADEMİK BİLGİ seviyesine sahip olmak,

  • Üniversiteye kabul sınavlarına hazırlıklı olmak.

ÖĞRETMEN KADROSU