ÇOCUK ŞEHİR’İNDE EĞİTİM FELSEFESİ

ÇOCUKLARA ÖĞRENMEYİ SEVDİREN ŞEHİR!

Çocuk Şehir’inde eğitim programları; öğrenmenin yetişkinlerin çocuklara bilgi aktarmasıyla gerçekleşen bir süreç olmadığı bilinciyle hazırlanmakta, çocuklarımızın; insanlar, nesneler, olaylar ve fikirleri doğrudan deneyimleyerek keşfetmeleri desteklenmektedir.

Bu doğrultuda uygulanan “NEŞELİ MÜFREDAT” okulumuz için özel olarak hazırlanmış bir müfredattır. Neşeli müfredat bilgi yerine beceri odaklı, sonuç yerine süreç odaklı, öğretmen yerine çocuk merkezlidir.

Oyun Zamanı

Oyun zamanında öğretmenlerimiz çocuklar için birçok materyal ve oyun hazırlamakta, çocuklar diledikleri alanı tercih ederek arkadaşlarıyla oynayabilmektir. Çocuklar serbest seçimler yaparken öğretmenlerimiz yanlarında bulunarak gözlemlemekte ve gelişimlerini desteklemektedir.

Yemek Zamanı

Çocukların yemek zamanında sorumluluk alması ve bağımsız davranması teşvik edilerek, evde de bu alışkanlığın devam ettirilmesi için gerekli bilgiler velilerimize aktarılmaktadır.

Branş Dersleri

Branş dersleri eğitim programımızın önemli bir parçasıdır. Branş dersleri arasında müzik, beden eğitimi ve görsel sanatlar dersleri yer almaktadır.

Tekerlekli Paten

Paten, denge ve fizik kondisyonuna dayalı bir spor olma özelliğiyle gelişim çağında olan çocuklarımız için önemli rol oynamaktadır. Anaokullarımızda çocuklarımız paten kaymayı, hokey oynamayı kısa süre içerisinde öğrenmektedir.

İngilizce Programı

Çocuk Şehir’inde İngilizce programının hedefi, yabancı dile yönelik merak uyandırarak, çocukların kendilerini rahatça ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır. Çocuğun dünyasının bir parçası olan şarkılar, oyunlar, hikayeler ve aktiviteler ile çok dilli vatandaşlar olma yolunda ilk adımlar atılmaktadır.

Almanca Programı

Okulumuzun ikinci yabancı dili Almanca’dır. 5 yaş grubunda günde bir saat Almanca dersi yapılmaktadır. Şarkılar, oyunlar, hikayeler ve aktiviteler ile çocuklarımızın Almanca ile tanışması sağlanarak yetişkinlik dönemlerinde çok dilli bireyler olmaları desteklenmektedir.