İLKOKULA BAŞLANGIÇ

MUTLU ÇOCUK, MUTLU OKUL, MUTLU VELİ, MUTLU ÖĞRETMEN…

İlkokulda öncelikli olarak davranış eğitimi üzerinde durulmaktadır. Günümüzde çocuklarımız genellikle okul öncesi eğitim aldığı için ilkokulun ilk günlerinde oyun oynamaya devam edecekleri algısıyla oryantasyon problemi yaşayabilmektedir. Çocuklarımızın süreç içerisinde okula ve öğretmenine güven sağlamasıyla, sürece alışmasıyla bu problem ortadan kalkmaktadır ve çocuklarımız eğitim hayatına keyifli bir başlangıç yapabilmektedir. Özel Şehir Koleji İlkokulu olarak temel hedefimiz; mutlu çocuk, mutlu okul, mutlu veli, mutlu öğretmendir.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Öğrenci merkezli eğitim/öğretim sistemimiz bağımsız öğrenmeyi vurgulamaktadır. Öğrencilerimizin davranış gelişimi önceliklerimiz arasındadır. Programlarımız içerisinde öğrencilerimizin öğrenme disiplini kazanmaları konusunda etkinliklere yoğun şekilde yer verilmektedir. Öğrencilerimizin kendi programlarını oluşturabilmelerini, davranışlarının sorumluluklarını idrak edebilmelerini, yetişkinlik dönemlerinde özgüvenli ve dünya çapında söz sahibi bireyler olabilmelerini destekleyecek programlar ile eğitim süreçlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Özel Şehir Koleji İlkokulu öğrencilerimiz ile birlikte öğretmen ve velilerimiz de öğrenmenin birer parçası olarak kabul edilmekte, yaşam boyu öğrenmeye ve hizmete adamış bir topluluk, bir takım halinde ilerlemeye teşvik edilmektedir.

ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ İLKOKULU’NDA;

  • Öğrenmenin gelişime açık öğrenci öğretmen ve veli merkezli olduğuna inanmaktayız.

  • Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinin farkında olarak, yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmelerini hedeflemekteyiz.

  • Evrensel değerlerle birlikte, ait olunan toplumun değerlerine saygı duyulmasına önem vermekteyiz.

  • Doğa sevgisi önceliklerimiz arasında bulunmakta.

  • Tüm canlıların yaşam haklarına saygı duymaktayız.

  • Çağdaş, laik ve demokratik bir yapı içerisinde akıl ve bilim ışığında ilerlemekteyiz.

  • Sanat, spor, müzik ilgisinin çağdaş insanı tamamladığına inanmaktayız.

  • İyi kullanılabilen birden fazla yabancı dil öğrenimini hedeflemekteyiz.

  • Öğrencilerimizin Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere modern dünya ile entegre olmuş ülkelerle ortak eğitim projelerine katılmalarını desteklemekteyiz.

ÖĞRETMEN KADROSU