EĞİTİM FELSEFEMİZ

AKADEMİ SPOR SANAT VE KÜLTÜRDEN BESLENEN EĞİTİM MODELİ…

Özel Şehir Koleji’nde eğitim/öğretim programları her şeyden önce “çocukların mutlu olduklarında daha iyi öğrendikleri” öngörüsüyle planlanmaktadır. Bu doğrultuda çocuklarımızın doğal meraklarını eğitimin merkezinde tutmakta; yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğrenecekleri koşulları özenle sağlamaktayız. Eğitim/Öğretim programlarımızda MEB müfredatının gereklerini tümüyle yerine getirirken; öğrencilerimizin, lise giriş sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için özel programlara da yer vermekteyiz.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Eğitim/öğretim programlarımız öğrenci merkezli olmakla birlikte bağımsız öğrenmeyi vurgulamaktadır. Eğitim felsefemizin temeli; öğrencilerimizin akademik bilgi ve becerilerini kullanarak sorgulayan, araştıran, geliştiren bireyler olmalarını sağlamak üzerine kurulmuştur. Eğitim sistemimiz öğrencilerimizi Türkiye’nin ya da vatandaşı oldukları ülkelerin önde gelen yurttaşları olmaya hazırlayarak düşünsel ve davranışsal temelleri sağlam bir şekilde oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm çalışanlarımız misyon ve felsefemizi destekleyen çalışmalara teşvik edilmekte, bütünsel başarı attığımız her adımda desteklenmektedir.

Eğitim/öğretim felsefemiz doğrultusunda Özel Şehir Koleji Ortaokulu’nda çocuklarımızın

eğitimlerindeki en önemli unsurları şu şekilde tanımlamaktayız;

  • Kişilik gelişimi için SPOR, SANAT ve KÜLTÜREL uğraşlar sahibi olmak,

  • İletişim gelişimi için birden fazla YABANCI DİLİ KONUŞUYOR olmak ve sosyal olmak,
  • Kariyer gelişimi için TEMEL AKADEMİK BİLGİ seviyesine sahip olmak, lise kabul sınavlarına hazırlıklı olmak.

ÖĞRETMEN KADROSU