Çocuğunuza İyi Gelecek!

İlkokulda öncelik olarak davranış eğitimi üzerinde durulmaktadır. Öğrencideki olumlu veya olumsuz davranış veli, öğretmen ve rehberlik servisi olarak iş birliği içerisinde değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim sadece okul içerisinde sınırlı kalmayıp, öğrencinin evde de olumsuz bir davranışı bulunması halinde veliyle düzenli olarak iletişime geçilerek evdeki davranışsal problemlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

İlkokulda çok fazla ev çalışması verilmesi, çocuğun derslerden soğumasına ve isteksizlik duymasına yol açmakta evde ailesiyle kaliteli vakit geçirmesini engellemektedir. Ev çalışmasının velinin görevi olmadığı uyarısıyla velilerin evde çocuklarına sadece destekçi olması önerilmektedir.

Okul içerisinde en önemli etkinlikler arasında yemek saatleri bulunmaktadır. İlkokul öğrencileri günde 3 öğün yemek yemektedir. Okulumuzda ilkokul öğrencileri yemeğe sınıf öğretmenleri eşliğinde, okul psikoloğu gözetiminde gitmektedir. Çocuğun hiç tatmadığı yemek varsa ön yargıların ortadan kaldırılması için davranışın somutlaştırılarak anlatılması sağlanmakta, yemeği tatması desteklenmektedir.

Rehberlik birimi tarafından gün sonunda çocukların sınıf öğretmenleri ile öğrenci davranış değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Sınıf içerisinde sınıf öğretmeninin öğrencide gördüğü odaklanma problemi (dikkat eksikliği), öğrenmede zorluk çekme, asosyallik vb. problemler bulunması durumunda ilk olarak öğrenciyle bireysel görüşme sağlanmakta daha sonra süreç takibi yapılmaktadır. Öğrencinin davranışlarında bir değişim olmaması durumunda sınıf öğretmeni, veli ve rehberlik birimi ortaklığıyla grup görüşmesi sağlanmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde öğrencinin gerekli birimlere sevki sağlanarak diğer kurumlarla süreç kontrol altında tutulmaktadır.

Özel Şehir Koleji Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak; mesleki rehberlik sürecinde, bireyi tanıma, meslek alanlarını tanıma ve bireyin kişisel özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasındaki bağlantıyı kurarak öğrenciye en uygun mesleği seçmesine yardım etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitsel rehberlik hizmetleri sürecinde; öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması, etkin ders çalışma becerilerini kazanması, eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması, başarıyı engelleyen etmenleri azaltması ya da ortadan kaldırması, öğrencilerin ilgi, yetenek ve eğitim özelliklerine uygun bir eğitsel ortam oluşturulması, okul yaşamı ile mesleki yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamasına yardımcı olmaya yönelik yönlendirmeler yapılması sağlanmaktadır.

Kişisel rehberlik hizmetleri sürecinde; öğrencilerin kişisel, sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve çevreye uyumlarına yardımcı olmak amacıyla görüşmeler yapılmaktadır.

Görüşme kapsamındaki başlıca konular; bedeni ve sağlığı ile ilgili durumlar, sosyal ilişkileri ilgili durumlar, kendine güven ya da güvensizlik ile ilgili durumlar, korku ve kaygılar ile ilgili durumlar, cinsiyet ve ergenlik süreci ilgili durumlardır.

Özel Şehir Koleji Anadolu/Fen Lisesi rehberlik hizmetleri ‘’Gelişimsel Rehberlik Modeli’ne’’ dayanarak alanında uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlar tarafından öğrencilere hizmet vermektedir.

Dönem başında oryantasyon (okula uyum) çalışmaları ile başlayan rehberlik hizmetleri, yıl içerisinde; üst öğrenime ve meslek alanlarına yönlendirme, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirme, meslekler ve gerektirdiği özelliklerin tanınması, çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirme, bireysel özelliklerin değerlendirilip farkındalık düzeyinin geliştirilmesi, bireysel ve sosyal gelişimin sağlıklı tamamlanması, çeşitli bilimsel özelliklerde test ve envanterler uygulanması, ilgi ve yetenekler doğrultusunda meslek tercihlerinin yapılabilmesi ve buna bağlı hedeflenen üniversitenin kazanılmasını destekleyen gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile yürütülmektedir.

Okulumuz rehberlik biriminin çalışmaları; kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda bireylere farkındalık kazandırılması, “Ergenlik Dönemi” özelliklerinin de dikkate alınarak, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda doğru seçimler yapabilmesi, iletişim becerilerini geliştirmiş, hayat beklentisi yüksek ve kariyer planları üzerinde düşünen, kendini gerçekleştirme yönünde kapasitelerini tam kullanan öğrencileri birer birey olarak bir üst seviyeye taşıma çalışmalarını kapsamaktadır.

Rehberlik çalışmaları öğrencilerimizin gelişimsel özelliklerine göre ‘’Gelişimsel Rehberlik Modeli’’ doğrultusunda her yaş dönemine uygun kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda gelişim modeli ve bireysel farklılıklar dikkate alınarak yürütülmektedir.

Gelecek Bu Şehir'de Yetişecek!


Öğrenci Görüşmeleri

 • Bireysel öğrenci görüşmeleri
 • Grup görüşmeleri
 • Veli görüşmeleri
 • Psiko-sosyal gelişim takibi, bireysel farkındalık kazanımı ve geliştirilmesinin desteklenmesi
 • Deneme sınavları değerlendirme çalışmaları
 • Başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, etüt çalışmaları
 • Kendi kişiliğine uygun çalışma programı hazırlama 

Danışman Öğretmen Uygulamaları

 • Akademik Takip
 • Sosyal ve Psikolojik Gelişim Takibi
 • Devam-Devamsızlık Takibi
 • Sosyal Etkinliklere Katılım Takibi
 • Rehberlik Birimiyle İş Birliği Yaparak Ortak Çalışmalar
 • Bireysel, Akademik ve Sosyal Gelişim Çalışmaları
 • Dikkat ve Kaygı Grup Çalışmaları
 • Motivasyon ve Başarı Yönetimi
 • Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri
 • Meslek Seçimi
 • Etkili İletişim Beceri Gelişimi
 • Arkadaşlık Geliştirme –Öfke Kontrol
 • İletişim Becerileri
 • Üniversite Tercih Danışmanlığı
 • Üniversite/Meslek Günleri ve Tanıtımları
 • Bilgilendirme Hizmetleri

Seminer Çalışmaları

 • Öğrenciye Yönelik Seminerler
 • Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları
 • Aile İçi İletişim
 • Temel Yeterlilik (TYT) ve Alan
 • Yeterlilik Testi (AYT) Semineri
 • Sağlıklı İletişim Becerileri Kurma
 • Meslek Tanıtımları

BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

Kurumumuz öğrencilerinin eğitim/öğretim faaliyetleri k12.net Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle paylaşılmaktadır. Bireysel kullanıcı adı ve şifreyle erişim sağlanan sistemimizde öğrencilerin genel akademik durumları, ödev takip, deneme sınavı sonuçları, karne ve ayrıntılı analiz raporları, devamsızlık durumları, servis hizmetleri, kulüp çalışmaları vb. pek çok bilgi veli ve öğretmenlerimize anlık bildirim olarak iletilmektedir. Sistemimiz akıllı telefon uygulaması ve masaüstü bilgisayar uygulamasıyla internet üzerinden hizmet vermektedir.

Ödev Takip, Deneme Sınavı Ayrıntılı Sonuç, Ders Devamsızlıkları, Ders Programı, Kulüp Katılımları, Etütler ve Okul Duyurularına k12net üzerinden ulaşabilirsiniz.

k12net