Bütünsel Gelişim Programları
INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS

IEP; Eskişehir Özel Şehir Koleji Bünyesinde Uygulanan Uluslararası Eğitim Programıdır. Amacımız, öğrencilerimizin sınıf seviyeleri ve yaşlarına göre uluslararası platformlarda yarışmalar, projeler, etkinlikler ve birçok global işbirliklerinde yer almalarını sağlayarak dil gelişimi ve evrensel kişilik gelişimlerini desteklemektir. Dünyada söz sahibi olan; Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya ve birçok Avrupa Üniversiteleri’nden kabul alabilmeleri için uluslararası ölçütlerde ve standartlarda eğitim almaları adına öğrencilerimize fırsatlar sunmak;  öğrencilerimizi, eğitim kurumumuzda dünya standartlarını taşıyan akreditasyonlarla ve uluslararası eğitim yaşamı kalitesiyle buluşturmaktır. 

ULUSLARARASI
AKREDİTASYONLAR

ULUSLARARASI
YARIŞMALAR

ULUSLARARASI
SORUMLULUK VE İŞBİRLİĞİ

ULUSLARARASI
PROJELER

ULUSLARARASI
DANIŞMANLIK