Türkiye’de lise kademesinde sayılı okulun sahip olduğu inovasyon merkezi okulumuzda Yaratıcı Zihinler İnovasyon Merkezi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Amacı, tüketen değil üreten bireyler yetiştirmek olan “Yaratıcı Zihinler İnovasyon Merkezi”,  öğrencilerimize ve tüm Şehir’lilerin girişimlerine destek olan bir eğitim ve ön kuluçka merkezidir. Öğrencilerimizin Yaratıcı Zihinler ofisinde çalışarak ürün geliştirmeleri, üretmeleri, Start-Up kurup fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri; mentörlük hizmeti ile iş fikirlerini olgunlaştırmaları, uygulanacak eğitim programları ile yaratıcı fikirlerini projelendirmeleri ve hayata geçirmeleri amaçlanmaktadır. Şehir Ekosistemi, fikir aşaması ve erken dönem aşamalarında olan projelere, iş planının şekillendirilmesi, yapının network imkanlarından faydalanması ve proje fikirlerinin sağlıklı bir biçimde uygulanması adına mentörlük hizmeti vererek destek sağlamaktadır. Yaratıcı Zihinler İnovasyon Merkezi’nde yürütülen faaliyetlerde başta Yaratıcı Zihinler İnovasyon Merkezi’nin eğitim platformu olan Teenager Academy gelmektedir.

ŞEHİR EKOSİSTEMİ

Ar-Ge Faaliyetleri

Girişimcilik

Patent Çalışmaları

Hibe, Teşvik ve Fon Programları

Start Up Eğitim ve Etkinlikler

Yaygınlaştırma Faaliyetleri

BootCamp Çalışmaları

STEM, STEAM, Maker Kültürü