Teenager Academy, Yaratıcı Zihinler İnovasyon Merkezi’nin eğitim platformudur. Birçok alanda girişimlerde bulunan ve her geçen gün gelişen öğrencilerimizi girişimcilik ve inovasyon ekosistemine hazırlamakta, inovasyon ekosistemimiz içerisinde profesyonel destekleri ve eğitimleri kapsamaktadır.

Teenager Academy Eğitim Platformu, teknolojiye entegre olmuş öğrencinin iş dünyasına adapte olmasını hedefler, aynı zamanda meslek seçmek ve bireysel kariyer planlaması yapabilmek için ortaöğretim yıllarında öğrencileri bu konuda bilinçlendirir. Bununla birlikte akran öğrenimini destekler, kişisel yeteneklerinin farkına vararak, fikir üretebilir, iş planı kurabilir ve bu fikrin hayata geçirilmesine dair bilgiler edinir.

Teenager Academy Eğitim Platformu, kendi içerisinde alt modüllerden oluşmaktadır. Buradaki modüller, ekosistemimiz içerisindeki öğrencilerimizin profesyonellik alanlarına ve ihtiyaçlarına  göre yönlendirilmektedir.

Teenager Business Academy

Teenager Software Academy

Teenager Academy Eğitim Platformu’nun eğitim modülü olan Teenager Business Academy ile öğrencilerimiz girişimcilik ve inovasyon ekosistemine hazırlanmaktadır. Teenager Business Academy’nin öğrencilerimiz üzerindeki kazanımları ise şu şekildedir:

 • Öğrenciler 9. sınıftan itibaren ilgi duydukları alanda çeşitli meslekleri tanıma imkanı bulur.
 • Yönetim ve organizasyon becerilerinin yanı sıra öğrencilerimiz eğitim süresince kendini ifade edebilme, insiyatif kullanabilme, işlerini planlayabilme gibi kazanımları ile kendine güvenen, kararlı birey olarak iş hayatına hazırlanırlar.
 • İşletme Yüksek Lisans Programı’nda yer alan İşletme Yönetimi (Business Administration) dersinin lise seviyesinde yapılandırılmış bir modelidir.

Bu program, meslek seçmek ve bireysel kariyer planlaması yapabilmek için ortaöğretim yıllarında öğrencileri bu konuda bilinçlendirir.

Programa Ait Kazanımlar;

 • Öğrenciler, iş ve ekonomi dünyasına ait temel terimler arasında ilişki kurmayı öğrenir.
 • Öğrencilerimiz karşılarına çıkan durumlara sorgulayıcı bir bakış açısı edinirler.
 • Stratejik olarak ön görmeyi ve güncel durumu yorumlamayı öğrenir.
 • Kişisel yeteneklerinin farkına vararak, iş fikir üretilmesi, iş planı kurulması ve bu fikrin hayata geçirilmesine dair bilgiler edinir.

Teenager Business Academy Eğitimleri;

 • Girişimcilik
 • İnovasyon
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Stratejik Pazarlama
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Para ve Finans Yönetimi
 • Dijital Ekonomi
 • Veri Madenciliği
 • Sosyal Medya

Teenager Academy Eğitim Platformu’nun bir eğitim modülü olan “Teenager Software  Academy” ile öğrenciler  yazılım dünyasına giriş yapmaktadır. Özel Şehir Koleji bünyesinde öğrencilerimiz ilkokuldan itibaren yazılım dersleri almaktadır. Öğrencilerimiz almış oldukları eğitimleri ileri seviyeye taşıyabilmektedir. Modül içerisindeki eğitimler uzman kadromuz tarafından verilmekte olup sektörel yazılım mühendislerinin de destekleri alınmaktadır.

Teenager Software  Academy ile öğrencilerimiz yazılım öğrenmenin yanı sıra analitik düşünme, problem çözme gibi birçok yeteneğinizi geliştirmektedir. Yazılım teknolojileri günümüzde her alanda ihtiyaç duyulan bir araç haline gelmiştir. Bilgisayar ve mobil uygulamalar sayesinde bilgiye ulaşmak artık çok kolay ve getirisi oldukça yüksektir. Bunun sonucunda teknolojideki rekabette de büyük bir avantaj ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden teknolojiyi iyi kullanabilmek, yenilikleri takip etmek iş hayatında büyük avantaj sağlamaktadır.

Programa Ait Kazanımlar;

 • Analitik düşünme becerileri kazandırır.
 • Yaratıcı düşünmesine yardımcı olur.
 • Problem çözme yeteneğini artırır.
 • Sistematik düşünmesini sağlar.
 • Bir yazılım seviyesinde profesyonelleşme sağlar.
 • İletişim ve işbirliği becerilerini geliştir.
 • Teknik becerilerin yaratıcılıkla birleştirilmesini sağlar.

Teeager Software Academy Eğitimleri;

 • Uygulama Yazılımları
 • Sistem Yazılımları
 • Bilgisayar Yazılımları
 • Elektronik Yazılımlar
 • Ürün Yönetimi